top of page

If you suspect someone has had a heart attack or gone into cardiac arrest, call 999 or 112

Our defibrillators are operational 24/7 and can be located using the map below:

make sure you have your Eircode to hand when contacting the emergency services. Click here to find yours:

A great podcast about Communities Saving Lives....

Is eagraíocht phobail í Croílíne Chois Fharraige a bunaíodh chun aíseanna a chur ar fáil le freagairt ghasta, éifeachtach a dhéanamh ar Stad Chardiach Obann

Croí líne Chois Fharraige is a community group which has been established to provide the resources to respond to Sudden Cardiac Arrest quickly and effectively.

I dtús na bliana 2013 a bunaíodh Croílíne Chois Fharraige. Cheana féin, tá traenáil CPR faighte ag 150 duine, 35 traenáilte mar Chéad Fhreagróirí Cairdiacha agus 8 dífhibrileoir, a bhfuil fáil orthu 24/7, curtha suas idir na Forbacha agus Indreabhán. Déanfar cothabháil go rialta ar na dífhibrileoirí, a dtugann comharthaí ar an mbóthar mór le fios go soiléir cá bhfuilid.

Tá an grúpa cláraithe go hoifigiúíl leis an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna, ceantar an Iarthair agus is tríd an Lárionad Rialaithe Otharcharrana i gCaisleán an Bharraigh a ghníomheoidh sé sa chás go dtagann glaochanna éigeandála cairdiacha as an gceantar atá faoina chúram.

Tá traenáil i CPR agus in úsáid dífhibrileora faighte ag na CFR’s átá sa gceantar sin .

Tá tionscnamh ‘traenáil an traenálaí’, faoina mbeidh daoine áitiúla in ann oiliúínt CFR a thabhairt idir lámha anois ag Croílíne Chois Fharraige. Tá de rún acu freisin go leathnófaí an scéim amach i gceantair eile i gCois Fharraige.

Croílíne Chois Fharriage was established in early 2013 and has now trained 150 people in CPR, 35 as Cardiac First Responders and has installed 8 defibrillators with 24/7 access from Furbo through Inverin. These defibrillators are clearly signposted from the main road and will be regularly maintained.

The group is officially registered with the National Ambulance Service West and is activated through the Ambulance Control Centre in Castlebar to respond to appropriate cardiac emergency calls in the area

Local CFRs are trained in CPR and in the use of a defibrillator.

Croílíne Chois Fharraige has now trained our own trainers meaning that more people can be trained as CFRs. They are also working on extending the programme into other areas of Chois Fharraige

Croílíne Committee - 2024

Cathaoirleach - Bart Fannin

Rúnaí - Fionnuala Ni Chonchubhair

Cisteoir - Ciara Hennigan

Leas-Chisteoir – Niamh Nic Cartaigh

Training Officer - Toni Ui Chiardha

Maintenance – Sean O’Gamhnáin/Pat Ó Srutháin/ Gabriel Farragher

Publicity/Web/Social Media - Rebecca McGrath

Events - Dee O'Reilly

Fundraising  - All members of the committee

Máire Uí Neachtain

Mary Ui Conghaile

Trainers - Toni Ui Chiardha, Anthony Ryan

bottom of page