top of page

Is eagraíocht phobail í Croílíne Chois Fharraige a bunaíodh chun aíseanna a chur ar fáil le freagairt ghasta, éifeachtach a dhéanamh ar Stad Chardiach Obann

Croí líne Chois Fharraige is a community group which has been established to provide the resources to respond to Sudden Cardiac Arrest quickly and effectively.

I dtús na bliana 2013 a bunaíodh Croílíne Chois Fharraige. Cheana féin, tá traenáil CPR faighte ag 150 duine, 35 traenáilte mar Chéad Fhreagróirí Cairdiacha agus 8 dífhibrileoir, a bhfuil fáil orthu 24/7, curtha suas idir na Forbacha agus Indreabhán. Déanfar cothabháil go rialta ar na dífhibrileoirí, a dtugann comharthaí ar an mbóthar mór le fios go soiléir cá bhfuilid.

Tá traenáil i CPR agus in úsáid dífhibrileora faighte ag na CFR’s átá sa gceantar sin .

Tá tionscnamh ‘traenáil an traenálaí’, faoina mbeidh daoine áitiúla in ann oiliúínt CFR a thabhairt idir lámha anois ag Croílíne Chois Fharraige. Tá de rún acu freisin go leathnófaí an scéim amach i gceantair eile i gCois Fharraige.

Croílíne Chois Fharriage was established in early 2013 and has now trained 150 people in CPR, 35 as Cardiac First Responders and has installed 8 defibrillators with 24/7 access from Furbo through Inverin. These defibrillators are clearly signposted from the main road and will be regularly maintained.

Local CFRs are trained in CPR and in the use of a defibrillator.

Croílíne Chois Fharraige has now trained our own trainers meaning that more people can be trained as CFRs. They are also working on extending the programme into other areas of Chois Fharraige

Croílíne AGM -28th March 2018

Committee for 2018/2019

Cathaoirleach - Johnny Feeney

Rúnaí - Maire Ui Neachtain

Cisteoir - Niamh Nic Cartaigh

Hardware Officer - Declan Fitzsimons

Training Officer - Toni Ui Chiardha

Fundraising Officer - Mary Ui Conghaile

National Ambulance Service Liaison - Fionnuala Ni Chonchubhair

Press Officer/Web - Rebecca McGrath

Bartley Fannin

Aodán Mac Donncha

Trainers - Toni Ui Chiardha, Anthony Ryan

ACCOUNTS FY16/17

bottom of page