top of page

Croílíne Chois Fharraige utilises the American Heart Association training model for our CFR training. Their guidelines can be found here:

https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines

Tá eolas le fáil fresin faoi CPR agus faoi Scéimeanna Dífhibrileoirí agus Céad Fhreagróirí Pobail ar na suiomhanna seo a leanas

The following sites include excellent information concerning CPR, Defibrillation and Community First Responder schemes

bottom of page