top of page


Croílíne Chois Fharraige will be running a Heartsaver CPR & AED Course on

 

Saturday 9th March 2024

 

Venue: Ionad Pobail, An Spídeal H91XFE8

 

Time: 8.45 am to 12.30

 

 Course fee: €40. This fee covers the cost of your Irish Heart Foundation certificate (valid for 2 years) and learning materials.

 

 This course teaches you the basic techniques of cardiopulmonary resuscitation (CPR), how to use an Automated External Defibrillator (AED) and the relief of choking for adults, children and infants.

 An AED is a computerised defibrillator which analyses the heart rhythm of a person in cardiac arrest and uses voice prompts to advise you if a shock is required. The AED is an important link in the chain of survival and this course teaches how to use them effectively.

 

Following successful completion of the course, an Irish Heart Foundation Heartsaver CPR certificate will be provided.

  

If you are interested in doing the course please email croilinetraining@gmail.com as soon as possible to book your place.

 

Toni Uí Chiardha

Croílíne CPR Instructor

Irish Heart Foundation Instructor Number: 1090443

Pre-Hospital Emergency Care Council Instructor No:GG378551

Email: croilinetraining@gmail.com

 

Anthony Ryan

Croílíne CPR Instructor

Irish Heart Foundation Instructor No: 1191081

Pre-Hospital Emergency Care Council Instructor No:GG378936

 

 

CÚRSA SÁBHÁIL CROÍ CPR & AED AR SIÚL AT CROÍLÍNE CHOIS FHARRAIGE

 

SATHARN  9 Marta 2024

 

IONAD POBAIL AN SPIDÉIL (H91XFE8) AR CHÚL CLO IAR CHONNACHT

8.45am – 12.30

 

TÁILLE €40:

 

San áireamh anseo tá costas an teastais a bheas ar fáil ó Fhoras Croí na hÉireann (a mhairfidh 2 bliain) maraon le ábhair fhoghlama. Ar an gcúrsa foghlaimeóidh tú na bunscileanna a bhaineann le hathbheochan chardascámhógach (CPR), conas dífhibrileoir AED a úsáid agus an bealach le theacht i gcabhair ar dhaoine fásta, gasúir nó naíonáin a bhíonn á dtachtadh. 

 Dífhibrileoir ríomhaireachta is ea an AED a dhéanann ainilís ar rithim croí an té a bhfuil staird cairdeadh ag dul dó/di agus a thugann leid-gutha sa gcás go mbeadh gá le turraing. Is páirt thábhachtach do shlabhra an mharthanais an AED. 

 

Ar an gcúrsa seo gheofaidh tú oiliúint ar é a usáid go héifeachtach. Beidh teastas Heartsaver CPR le fáil ag an té an dhéanfaidh freastal ar an gcúrsa. Má tá suim agat ann, seol ríomhphost le do thoil chuig croilinetraining@gmail.com  ar do luathchaothúlacht. 

 

 

Toni Uí Chiardha

Croílíne CPR Instructor

Irish Heart Foundation Instructor Number: 1090443

Pre-Hospital Emergency Care Council Instructor No:GG378551

Email: croilinetraining@gmail.com

 

Anthony Ryan

Croílíne CPR Instructor

Irish Heart Foundation Instructor No: 1191081

Pre-Hospital Emergency Care Council Instructor No:GG378936

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page